Banner  
   Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  

Return to Home Page

Location: Resource Center \ Coaching \ เทนนิสกับจิตใจ (Mental) \ คุณสมบัติด้านจิตใจสำหรับผู้ที่เริ่มเล่น

 Up..
 
ความรักในการเล่นกีฬา

การที่จะทำให้นักกีฬาของเรารักเทนนิส เล่นเทนนิสอย่างสนุกและมีความสุข   เกิดจากการที่เขาสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ท้าทาย (ยากแต่มีโอกาสทำได้) นั้นได้ เมื่อเขาสามารถพัฒนาการเล่นได้ดีขึ้น ทำให้เขาเกิดความรักและความมั่นใจ  ซึ่งความรักในเทนนิสจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เขาเล่นเทนนิสต่อไปจนขึ้นไปสู่ระดับสูง

 
ระเบียบวินัย

นักกีฬาต้องมีระเบียบวินัยจึงจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้

การเป็นนักกีฬาเทนนิสที่เก่งต้องฝึกซ้อม ยิ่งต้องการความสำเร็จสูง ระเบียบวินัยยิ่งต้องมี เพราะความสำเร็จในการเล่นเทนนิสไม่ได้มาง่ายแน่นอน นักกีฬาสามารถที่จะเผชิญความยาก ลำบากในการฝึกซ้อมและแข่งขันได้ต้องอาศัยระเบียบวินัย อาศัยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นคนเก่ง และข้อตกลงที่ทำกันไว้ เพราะเมื่อฝึกซ้อมและแข่งขันเทนนิสมีความยาก ลำบาก (ทั้งในส่วนของร่างกายและจิตใจ) นักกีฬาก็จะท้อ และอาจหยุดหรือลดความพยายามในการเล่นลง ท่านจึงต้องปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดสิ่งใดให้ทำแล้ว ดำเนินการตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทุกครั้ง สิ่งนี้จะทำให้นักกีฬาคุ้นเคยและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวได้

 
การมีน้ำใจนักกีฬา

การเป็นนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน การแพ้-ชนะเป็นประเด็นที่มักนำไปเป็น
ตัวชี้วัดความสามารถของนักกีฬาโดยทั่วไปก็ตาม แต่การมีน้ำใจนักกีฬาก็เป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดไปพร้อมๆ กัน เพราะถ้านักกีฬาไม่รู้จักแพ้-ชนะ ไม่เข้าใจธรรมชาติของการแข่งขันกีฬาว่ามีแพ้และชนะ จะทำให้นักกีฬาหรือแม้ผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่น ซึ่งอาจจะรวมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองเอง ไม่สามารถที่จะอยู่ในการเล่นเทนนิสต่อไปได้

ผู้ฝึกสอนกีฬาจึงต้องฝึกฝนการมีน้ำใจนักกีฬาให้เกิดกับนักกีฬาของตนเองตลอดเวลา ทั้งในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
- ท่านชมนักกีฬาที่แสดงน้ำใจบ้างหรือเปล่า
- นักกีฬาของท่านปรบมือให้กับฝ่ายตรงข้ามเมื่อเขาเล่นได้ดีหรือเปล่า
- นักกีฬาได้แสดงความพยายามอย่างเต็มความสามารถหรือไม่ หรือว่ายอมแพ้ง่ายๆ ไม่เล่นเมื่อถูกนำในการแข่งขัน
สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกระดับของการมีน้ำใจนักกีฬาในนักกีฬาของท่านทั้งนั้น

การที่ ITF ให้นักกีฬาตัดสินหรือขานแต้มกันเอง นอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการตัดสินใจ การแก้ปัญหาในการแข่งขันแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬาให้เกิดขึ้นในช่วงต้นๆ ของชีวิตการเป็นนักกีฬาเพื่อการแข่งขันที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับสูงต่อไปด้วย

 
ความมุ่งมั่น

สิ่งที่โค้ชเทนนิสจะต้องพัฒนาและสร้างให้เกิดกับนักเทนนิสของตนเพื่อความเป็นเลิศนั้น คือการที่ท่านสามารถทำให้นักกีฬามีมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมและแข่งขันโดยไม่ย่อท้อ เพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมและแข่งขันจะนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทั้งร่างกาย ทักษะการเล่นและจิตใจ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจูงใจที่ดีอีกด้วย

 
ความมั่นใจ

การสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับนักกีฬาทำได้ไม่ยาก หากผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้นักกีฬารู้สึกว่าตนเองทำได้ พัฒนาและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง  

การกำหนดโปรแกรมการฝึกที่นักกีฬาสามารถทำได้ รวมทั้งการกล่าวชมเมื่อนักกีฬาปฏิบัติได้หรือทำได้ดีนั้น จะทำให้นักกีฬามีประสบการที่ดี ส่งผลต่อการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักกีฬา

การบังคับและตำหนินักกีฬามากเกินไปจะทำให้นักกีฬาเกิดความไม่มั่นใจ ผู้ปกครองหลายต่อหลายคนจะดุลูกหลานของตนเอง เมื่อแข่งขันแพ้ออกมา ราวกับว่าเด็กนั้นทำผิดอย่างมหันต์ บางคนดุตั้งแต่ออกจากสนามแข่งขัน จนไปถึงบ้าน ซึ่งห่างจากสนามแข่งขันเป็นสิบกิโลเมตร ยังไม่หายโมโห เอาไปดุต่อในขณะรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน ด้วยความโมโหของผู้ปกครองลักษณะนี้จะทำให้นักเทนนิสเยาวชนเกิดการเกร็งและกลัว ทำให้ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่มีความกระตือรือล้นที่จะแข่งขัน ในที่สุดก็จะเบื่อและเลิกเล่นเทนนิสไป

 
สมาธิและการผ่อนคลาย

ความยากลำบากของการเป็นนักกีฬาเพื่อการแข่งขันคือ การที่จะรักษาระดับของสมาธิให้คงอยู่ตลอดช่วงเวลาของการฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างไร การฝึกซ้อมที่ดีหรือไม่ดีและผลการแข่งขันมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการรักษาสมาธิในการเล่นของนักกีฬา

สมาธิคือการอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังทำ ไม่นึกถึงอดีตหรืออนาคต เพราะการที่เราคิดถึงสิ่งที่ทำได้ดีหรือไม่ดีที่ผ่านมาหรือการคาดเดา คาดหวังในอนาคตจะทำให้ใจของนักกีฬาไปอยู่กับสิ่งอื่น ผู้ฝึกสอนกีฬาจึงควรที่จะฝึกให้นักกีฬามีสมาธิกับการเล่น ให้มากที่สุด

วิธีที่จะช่วยให้นักกีฬามีสมาธิตลอดการฝึกซ้อมและแข่งขัน ทำได้หลายอย่าง เช่น การกำหนดเป้าหมายให้นักกีฬาทุกครั้งที่มีการฝึกหรือแข่งขัน เพราะการกำหนดเป้าหมายจะช่วยทำให้นักกีฬาไม่หลุดออกจากสิ่งที่ควรทำ

การตำหนิติเตียนนักกีฬาตลอดเวลา จะส่งผลให้สมาธิลดลงได้ เพราะนักกีฬาจะมุ่งความสนใจไปที่ผลของการเล่นมากกว่าสิ่งที่ควรทำในปัจจุบัน นักกีฬาที่พ่อแม่และโค้ชตำหนิเมื่อผลการเล่นไม่ดีหรืแผลการแข่งขันไม่ดี จะทำให้ไม่มั่นใจในตนเองแล้ว ยังทำให้ขาดสมาธิในการเล่น เพราะเมื่อไรที่เล่น เขาพยายามที่จะเล่นให้ได้ผลตาม ที่พ่อ แม่และผู้ฝึกสอนต้องการ แทนที่จะเอาใจไปอยู่กับลูกเทนนิส กับการเล่นให้เหมาะสมกับสถานะการณ์
 

ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy